05 مرداد، 1401
فرم ثبت نام
فرم عضویت کسر از حقوق دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران - ملوانان
فرم عضویت کسر از حقوق دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران - ملوانان
بیشتر
05 مرداد، 1401
فرم ثبت نام
فرم عضویت کسر از حقوق دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران - افسران
فرم عضویت کسر از حقوق دریانوردان شرکت ملی نفتکش ایران - افسران 
بیشتر
01 آذر، 1400
فرم ثبت نام
فرم عضویت در انجمن صنفی دریانوردان
برای دانلود فرم از طریق لینک زیر اقدام نمائید.
بیشتر
01 آذر، 1400
فرم ثبت نام
مدارک مورد نیاز برای عضویت در انجمن
1-تکمیل فرم عضویت2-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن )3-تصویرتمام صفحات  شناسنامه دریایی4- یک قطعه عکس5-فتوکپی صفحه ا...
بیشتر